ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ

       Կազմակերպության արդյունավետ կառավարման, ճիշտ ռազմավարության մշակման համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ ակտիվների է տիրապետում կազմակերպությունը, ինչ վիճակում են դրանք գտնվում, ինչ մնացորդային ծառայության ժամկետ ունեն և ինչ ծախսեր պետք է նախատեսել կազմակերպության անխափան գործունեության շարունակման համար։ Վերոգրյալ խնդիրների լուծումը և կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման արժանահավատության ապահովումը պահանջում է կազմակերպության հիմնական միջոցների, պաշարների, ոչ նյութական ակտիվների պրոֆեսիոնալ գույքագրում։

        Գույքագրումը կազմակերպության հիմնական միջոցների առկայության ստուգման մեթոդ է՝ փաստացի և հաշվապահական տվյալների համեմատման միջոցով:

        Մենք իրականացնում ենք պրոֆեսիոնալ գույքագրման աշխատանքներ՝ օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաներ և գույքագրման արդի մեթոդներ։

        Հիմնական միջոցների գույքագրման ժամանակ յուրաքանչյուր հիմնական միջոց մեր մասնագետների կողմից պիտակավորվում է հատուկ պիտակով։ Յուրաքանչյուր պիտակի վրա արտացոլվում է կազմակերպության անվանումը, հիմնական միջոցի անվանումը, գույքահամարը և հատուկ թվային կոդը։
Հատուկ կոդը պարունակում է հիմնական միջոցի վերաբերյալ ամբողջական ինֆորմացիա՝ անվանում, արժեքը(սկզբնական, հաշվեկշռային, մնացորդային), տարեթիվ (ձեռքբերման, կառուցման, շահագործման), տեխնիկական վիճակ, տեղակայվածություն և պատվիրատուին անհրաժեշտ այլ ինֆորմացիա։

      Հիմնական միջոցների գույքագրման և պիտակավորման արդյունքում կազմակերպության հետագա ներքին գույքագրումը, ինչպես նաև հիմնական միջոցների վերահսկումը, իրականացվում է օգտագործելով ցանկացած սմարտֆոն կամ պլանշետ, որում մեր մասնագետների կողմից ներբեռնվում է հատուկ անվճար ծրագիր։

Մեր կողմից տրամադրվող հիմնական միջոցների պիտակավորման համար նախատեսված պիտակները արտադրված են պոլիամիդ նյութից, չեն վնասվում քիմիական, թթվային, յուղային, սպիրտային նյութերի և ջրի ազդեցությունից, պիտանի են օգտագործման -40 մինչև +190 ջերմաստիճանի պայմաններում և ապահովում են ծառայության երկար ժամկետ։

      Հիմնական միջոցների պիտակավորումն ապահովում է կազմակերպության հետագա ներքին գույքագրման աշխատանքների անցկացման մատչելիություն, պարզություն, ժամանակի և մարդկային ռեսուրսների խնայողություն և հիմնական միջոցների շարժի վերահսկում։

Գույքագրման յուրաքանչյուր պատվերի շրջանակներում մեր կողմից մշակվում է պատվիրատու կազմակերպության ոլորտին համապատասխան գույքագրման մեթոդոլոգիա, և գույքագրման աշխատանքներն իրականացվում են մեթոդոլոգիայի դրույթների և կանոններին համապատասխան։

Հիմնական միջոցների գույքագրման ընթացքում մեր մասնագետների կողմից՝

 1. ստուգվում է յուրաքանչյուր հիմնական միջոցի առկայությունը,
 2. ստուգվում է հիմնական միջոցների տեխնիկական փաստաթղթերի առկայությունը և վիճակը,
 3. յուրաքանչյուր հիմնական միջոցի համար մշակվում է գույքահամար,
 4. անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է հիմնական միջոցների միավորների տրոհում կամ միավորում,
 5. կատարվում է հիմնական միջոցների տեխնիկական վիճակի գնահատում,
 6. կախված հիմնական միջոցի տեխնիկական վիճակից իրականացվում է օգտակար մնացորդային ծառայության ժամկետների հաշվարկում,
 7. հիմնական միջոցների ֆոտոնկարահանում, նկարների կցում համապատասխան բազային,
 8. հիմնական միջոցը բնութագրող հետևյալ պարամետրերի ստուգում և ճշտում
  • անվանում,
  • գույքահամար,
  • թողարկման (կառուցման) տարեթիվ,
  • ձեռք բերման, շահագործման տարեթիվ,
  • տեղակայվածություն (հմ գտնվելու վայրը),
  • մոդելը, տիպը,
  • հզորություն, չափ, քանակ, կշիռ,
  • գործարանային համար,
  • կախված հիմնական միջոցի տեսակից՝ այլ պարամետրերի ճշտում,
 9. Հայտնաբերվում և ֆիքսվում են ավելցուկներն ու պակասորդները,
 10. Ինչպես նաև յուրաքանչյուր հիմնական միջոց պիտակավորվում է հատուկ պիտակով։

Մենք իրականացնում ենք.

 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Փոքրարժեքի կամ արագամաշ առարկաների գույքագրում
 • Ներդրումային գույքի գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում
 • Կենսաբանական ակտիվների գույքագրում
 • Բնական ծագում ունեցող նյութական ակտիվների գույքագրում
 • Դրամական միջոցների գույքագրում
 • Փաստաթղթերի գույքագրում
 • Գրադարանային ֆոնդի գույքագրում
 • Այլ ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում

Գույքագրման ծառայություններին ծանոթանալու համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ +374 99-28-36-47, +374 94-28-36-47 հեռախոսահամարներով։

©2024 avyan.am. All Rights Reserved