ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՎՅԱՆ ընկերության կողմից մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները․


ԲԻԶՆԵՍԻՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Փոխադրամիջոցների գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՐԺԵԶՐԿՄԱՆ ԹԵՍՏԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ

 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հանրային հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման աջակցում
 • Անվճար խորհրդատվություն

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Փոխադրամիջոցների գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ / ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ

 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Անշարժ գույքի գնահատում

 • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
 • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
 • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
 • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
 • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
 • Հողամասի գնահատում

Շարժական գույքի գնահատում

 • Փոխադրամիջոցների գնահատում
 • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում
Copyright ©2020 avyan.am. All Rights Reserved