ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՎՅԱՆ ընկերության կողմից մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները․


ԲԻԶՆԵՍԻՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Օդային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Ջրային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում
  • Շինարարական տեխնիկայի գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում
  • Մեքենաների գնահատում
  • Ուժային մեքենաների և սարքավորումների գնահատում
  • Աշխատանքային մեքենաների և սարքավորումների գնահատում
  • Արտադրական մեքենասարքավորումների գնահատում
  • Գրասենյակային և տնտեսական գույքի գնահատում
  • Գրասենյակային էլեկտրական տեխնիկայի գնահատում
  • Համակարգչային սարքավորումների և տեխնիկայի գնահատում
  • Տնտեսական գույքի գնահատում
  • Փոխանցող հարմարանքների գնահատում
  • Կապի և էլեկտրահաղորդման փոխանցող հարմարանքների գնահատում
  • Խողովակաշարերի գնահատում
  • Այլ շարժական գույքի գնահատում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գնահատում
 • Բիզնեսի գնահատում

ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ

 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Փոքրարժեքի կամ արագամաշ առարկաների գույքագրում
 • Ներդրումային գույքի գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում
 • Կենսաբանական ակտիվների գույքագրում
 • Բնական ծագում ունեցող նյութական ակտիվների գույքագրում
 • Դրամական միջոցների գույքագրում
 • Փաստաթղթերի գույքագրում
 • Գրադարանային ֆոնդի գույքագրում
 • Այլ ակտիվների եվ պարտավորությունների գույքագրում
 • Հիմնական միջոցների պիտակավորում

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հանրային հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման աջակցում
 • Խորհրդատվություն
 • Հաշվապահական հաշվառման ծրագրի ներդրում

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 • Անշարժ գույքի գնահատում
  • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
  • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
  • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
  • Հողամասի գնահատում
 • Շարժական գույքի գնահատում
  • Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Օդային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Ջրային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
  • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում
  • Շինարարական տեխնիկայի գնահատում
  • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում
  • Մեքենաների գնահատում
  • Ուժային մեքենաների և սարքավորումների գնահատում
  • Աշխատանքային մեքենաների և սարքավորումների գնահատում
  • Արտադրական մեքենասարքավորումների գնահատում
  • Գրասենյակային և տնտեսական գույքի գնահատում
  • Գրասենյակային էլեկտրական տեխնիկայի գնահատում
  • Համակարգչային սարքավորումների և տեխնիկայի գնահատում
  • Տնտեսական գույքի գնահատում
  • Փոխանցող հարմարանքների գնահատում
  • Կապի և էլեկտրահաղորդման փոխանցող հարմարանքների գնահատում
  • Խողովակաշարերի գնահատում
  • Այլ շարժական գույքի գնահատում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գնահատում

ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ

 • Հիմնական միջոցների գույքագրում
 • Պաշարների գույքագրում
 • Փոքրարժեքի կամ արագամաշ առարկաների գույքագրում
 • Ներդրումային գույքի գույքագրում
 • Ոչ նյութական ակտիվների գույքագրում
 • Կենսաբանական ակտիվների գույքագրում
 • Բնական ծագում ունեցող նյութական ակտիվների գույքագրում
 • Դրամական միջոցների գույքագրում
 • Փաստաթղթերի գույքագրում
 • Գրադարանային ֆոնդի գույքագրում
 • Այլ ակտիվների եվ պարտավորությունների գույքագրում
 • Հիմնական միջոցների պիտակավորում

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Անշարժ գույքի գնահատում

 • Բնակարանների և բնակելի տների գնահատում
 • Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
 • Արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
 • Հատուկ նշանակության շենքերի և շինությունների գնահատում
 • Անավարտ շենքերի, շինությունների գնահատում
 • Հողամասի գնահատում

Շարժական գույքի գնահատում

 • Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
 • Երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
 • Օդային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
 • Ջրային տրանսպորտային միջոցների գնահատում
 • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գնահատում
 • Շինարարական տեխնիկայի գնահատում
 • Սարքավորումների և սարքերի գնահատում
 • Մեքենաների գնահատում
 • Ուժային մեքենաների և սարքավորումների գնահատում
 • Աշխատանքային մեքենաների և սարքավորումների գնահատում
 • Արտադրական մեքենասարքավորումների գնահատում
 • Գրասենյակային և տնտեսական գույքի գնահատում
 • Գրասենյակային էլեկտրական տեխնիկայի գնահատում
 • Համակարգչային սարքավորումների և տեխնիկայի գնահատում
 • Տնտեսական գույքի գնահատում
 • Փոխանցող հարմարանքների գնահատում
 • Կապի և էլեկտրահաղորդման փոխանցող հարմարանքների գնահատում
 • Խողովակաշարերի գնահատում
 • Այլ շարժական գույքի գնահատում
©2024 avyan.am. All Rights Reserved