ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Հանրային հատվածի կազմակերպություններին հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման ընթացքում ԱՎՅԱՆ ՍՊԸ մատուցում է հետևյալ ծառայությունները․

  • ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,
  • ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
  • ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
  • ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ,
  • ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ,
  • ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ։

ԱՎՅԱՆ ՍՊԸ
Հայաստան, Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23

+37499 283647
+37499 875544
+37494 283647
+995579194478

info@avyan.am
https://www.avyan.am
http://www.valuation.am
http://www.avyan.ru